Психологиjа убеђивања и занат писања

BROWN EYES 1Као и свака вештина, и креативно писање рекламних текстова има своjе занатске таjне, трикове и унтрашња правила. Познавање и примена ових концепата може много да утиче на квалитет писања. У том смислу можемо рећи да jе таjна успешног копираjтинга у комбинациjи доброг познавања психологиjе убеђивања, талента за писано изражавање и познавање jезичких финеса и употребе речи у пропагандне сврхе.

Познавање психологиjе потрошача, продаjних техника, комуникациjских вештина и пропагандних техника убеђивања у писању рекламних текстова представљаjу кључне компоненте коjу сваки копираjтер мора да познаjе у детаље. Сви ови концепти, технике и методе су доказане у пракси и на њих сваки копираjер може да се ослони у писању своjих текстова. Од броjних занатских трикова у копираjтингу, наjважниjи су креирање вишеструко осећаjног искуства, причање приче, цитирање статистике и чињеница, исицање предности, гомилање разлога “зашто”, притискање “Ах” дугмића, хитност, превладавање конкуренциjе, стављање у наводнике и истицање награда, односно признања.

Вишеструко осећаjно искуство

Да би се речи претвориле у нешто више од обичног “мртвог слова на папиру”, потребно jе да се у текст укључе, односно провоцираjу осећаjи и емоциjе. Избор речи, конструкциjа реченица и њихова комбинациjа мораjу да код читаоца-потрошача произведу богато осећаjно искуство. Читањем одговараућих речи, израза и реченица, читаоца мора да преведе презентоване информациjе у одговараjућа чулна искуства: слика, звук, мирис, додир, укус.

Ако рецимо, пишемо текст за неку нову врсту прехрамбеног производа, потрудићемо се да описом његових карактеристика, укуса и задовољства коjе његово конзумирање код потрошача производи, натерамо читаоце да им “вода пође на уста”, односно да максмилано “доживе” укус, мирис и сласт презентоване хране. Слично томе, ако се бавимо писањем огласа за нову мару аутомобила, ниjе довољно само наброjати његове техничке карактеристике. Потребно jе да се потрудимо да потенциjални купац осети задовољство управљања аутомобилом: удобност седишта, звук бруjање мотора, додир фине обраде контролне табле и ентериjера….На таj начин ће потрошач моћи да заиста осети све користи коjе може да има од конкретног производа и то уз помоћ вишеструког осећаjног искуства коjи смо креирали за њега.

Пет чула може, наравно, варирати од производа до производа, и не мора увек свих пет бити пристуно, али jе пожељно да их jе што више (храна и слични прозиводи су идеални обкет за то). У сваком случаjу, ова техника увек истиче особине и корисност производа у великоj мери. Када бира кафу, ниjа кафа та коjа буди потрошача већ њен мирис, зар не?

Advertisements